מיליארד סינים מפחידים

מיליארדי דולרים נפסדים

כל העולם בדאגה

 

והכל בגלל נגיף

שעובר מיד ליד

מקירבה, נשיפה, התעטשות וכד'

 

הזהירות שומרת על החיים

 

מידה טובה מרובה

הכתר היהודי, הכתר האנושי

נגיף הנתינה

תנו יד לשני

תתחברו תתקרבו

תעזרו תסייעו

 

עמך ישראל פרנסה צריכים

כשכולנו נתן יד לאחים

אנחנו מרווחים

 

שנת 2020 תש"פ

שניהם גם התאריך היהודי וגם הלועזי

מרמזים על נתינה

תש"פ = שת"פ

20-20 המספרים שווים

משני הצדדים לנתינה הדדית.

 

הנתינה עוזרת לחיים.

 

באחוות נתינה

שמואל יהודה אויש

 

השארת תגובה