תשלים לך את החסר

ביה"ס לאיור ברמה הגבוהה ביותר יצא בפרסומת חוייתית,
השלימי את החסר, תחרות הצירת המוכשרת.
הקמפיין סחף אחריו עשרות תלמידות פוטנציאליות ששלחו את יצירותיהן.